Veri Merkezi (Data Center) nedir?

Veri Merkezleri çok büyük boyutlarda verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması amacıyla, bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğun bir şekilde bir merkezde toplandığı yerlerdir.

Bu merkezler, web sitelerinin yayında olması ve saklanması, e-posta ve anlık ileti (instant messaging) gönderimi, bulut depolama ve uygulamaları/hizmetleri, e-ticaret işlemleri, çevrimiçi oyun topluluklarının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir çatı altında toplanması konularında hizmet sunmaktadır


Neden Veri Merkezlerine ihtiyaç duyulur?

Herhangi bir işletme, ürettiği veya kullandığı her türden veri için veri merkezine ihtiyaç duyar. Devlet kurumları, eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri, finans kurumları, sağlık kurumları, tüm boyutlardaki perakendeciler, Google ve Facebook gibi bilgi ve sosyal ağ hizmetleri sunan çevrimiçi pazarlamacılar da dâhil olmak üzere, çeşitli düzeylerde “Veri Merkezi” ihtiyacı bulunmaktadır.

Verilere yavaş ve güvenilir olmayan bir erişim, hayati önem taşıyan hizmetlerin durmasına sebebiyet verebilir. Bu durum, kullanıcı memnuniyetinin düşmesi ve maddi kayıp yaşanması anlamına gelir.

Bu kaybı engellemek için birçok ticari kuruluş, kendi bilgisayar ağları ve sunucularının oluşturduğu yapılardan çok, hem maliyetleri kısmak hem de Bulut hizmetlerinden yararlanmak için verilerini veri merkezlerine taşımıştır.


Veri Merkezi Standartları nelerdir?

Veri Merkezleri sektörünün hem hizmet hem de kapasite olarak büyümesi, veri merkezlerinin daha iyi hizmet verebilmeleri için sahip olması gereken bazı standartları da beraberinde getirdi. Bu konuda uluslararası boyutta veri merkezi standartlarını belirleyen ve sertifika veren üç kuruluş bulunmaktadır.

Bunlar; TIA (Telekomünikasyon Endüstrisi Derneği), Uptime Enstitüsü ve Alman Veri Merkezi Yıldız Denetim Programıdır (Datacenter Star Audit).

TIA, ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından akredite bir ticaret birliğidir. Dünya genelinde kabul görmüş olan ANSI/TIA-942 (Veri Merkezleri Telekomünikasyon Altyapı Standardı) TIA tarafından denetlemektedir. İlk olarak 2005 yılında yayınlanan TIA-942 standardı en son 2013 yılı Nisan ayında güncellenmiştir.

TIA-942 standardı dört tip sertifika içerir. Her aşama kendisinden bir önceki aşamada bulunması gereken koşulları sağlamalıdır. Bu sertifikalar şunlardır;


Tier I: Temel Kapasite - Küçük işletmelere hizmet verir. Sistemlerin elektrik ve mekanik yedeği yoktur. Güç kaynakları 10 dakikadan fazla enerji kesintisine dayanıklı değildir. Uptime oranı %99.671.

Tier II: Yedek Kapasite Bileşenleri - Enerji ve soğutma sistemlerinin belli bir seviyeye kadar yedeği mevcuttur. Sahip olduğu güç kaynakları 24 saatlik sürelik enerji kesintilerine dayanabilir. Uptime oranı %99.741.

Tier III: Eş Zamanlı Bakım Yapabilme - Donanımları yenileme ve bakım için hiçbir kapatma gerektirmez. Enerji ve soğutma sistemlerinin yedeği vardır. Güç kaynakları 72 (kuruluma göre 72 ve üzeri) saat süren enerji kesintisine dayanabilir. Uptime oranı %99.982. PlusClouds DC-2 (Yenibosna) veri merkezi bu seviyede sertifikaya sahiptir.

Tier IV: Hata Toleranslı - Tier III’ün üzerine inşa edilen hata toleransı kavramına sahip altyapı topolojisinden oluşur. Yer seçiminde çok katı kuralları bulunmaktadır, güvenlik önlemleri yüksek seviyededir. Güç kaynakları 96 saat süreli enerji kesintilerine dayanabilir. 7/24 çalışabilecek personeli bulunmaktadır. Uptime oranı %99.995.

Uptime (kullanılabilirlik, veri merkezinin çalışır durumda olma süresini ifade eder) oranları arasındaki fark az gibi gözükse de, senelik kesinti süreleri bu oranlara göre, Tier I için 28,8 saat, Tier II için 22 saat, Tier III için 1,6 saat ve Tier IV içinse 0,4 saattir.