Tesislerin etüd , fizibilite, proje aşamasına kadar bir çok alanda hizmetler sunabilmektedir..

Bu alandaki belli başlı konular:


Danışmanlık:

Genel tesis tasarımı danışmanlığı

Ekipman seçimi ve boyutlandırması

İdari ve bürokratik danışmanlık

Enerji Santral yatırım Danışmanlığı

Teknolojik sistem danışmanlığı

Teknik şartname hizmetleri

Tedarik zinciri ve satınalma danışmanlığı

Yatırımcılar için temsil hizmetleri

Elektrik/Enerji İdareleri için yenilikçi teknolojiler danışmanlığı

Yenilenebilir enerji teknolojileri danışmanlığı