Günümüzde birçok çeşidi olan Biyometrik Geçiş Sistemleri, kontrollü geçişlerde kullanılan en son teknoloji sistemlerdir. Hata payı %0,1'n altında olan bu sistemler tümüyle her insanda biribirinden farklı olan kişisel özelliklere dayanarak çalışmaktadır.

Parmak izi, Avuç içi izi, İris tanıma, Yüz tanıma gibi çeşitleri bulunan Biyometrik Geçiş Sistemleri ile özel alanlara girşileri hatasız kontrol altında tutabilirsiniz. Kopyalanamaz, çalınamaz ve taklit edilemez bu yöntemler sayesinden özel bölgelere girişleri kontrol altında tutabilirsiniz.

Günümüzde maliyetleri çok ekonomik seviyelere ulaşan bu sistemler birçok alanda kullanılmaktadır. Ofisler, okullar, mağazalar vb. yerlerde kullanılan bu sistemler ile şirket içi denetim maliyetleri azalmakta, yasa dışı olayların önüne geçilmektedir.


Yüz Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır ?

İlk olarak yüz tanıması gerçekleştirilecek personelin yüzü cihaz üzerinde bulunan yüksek çözünürlüğe sahip kameralar ile sisteme 3 boyutlu olarak tanımlanır. 3 boyutlu resim üzerinde referans nokralar belirlenir ve yüz tanıma algoritması ile sayısal verilere dönüştürülür.

Biometrik yüz haritası olarak adlandırabileceğimiz bu algoritma; burunun gözlere oranı, gözlerin birbirine oranı, gözlerin çeneye oranı gibi basit şekilde anlatabileceğimiz şekilde refarans noktaların milimetrik olarak birbirine uzaklığını ölçer. Bu referans noktalar yani oranlar bir insanın parmak izi gibidir sadece o insana özeldir ve aynısı yoktur. İnsan gözüyle fark edilemeyecek bu özellikler yüz tanıma cihazı sayesinde benzersiz bir biometrik tanımlama sistemine dönüşmektedir.


Parmak İzi Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır ?

Parmakların uç bölgesi insan biometrisine uygun olarak benzersiz olarak yaratılmıştır. Bu yapının aynısını yada bir benzerini hiçbir insanda bulunamayacağı için en güvenilir şifreleme yöntemi olarak kullanılır. Parmak ucunda yer alan girinti ve çıkıntılar bir nevi biometrik haritaya benzer.

Parmak izi okuma cihazları bu girinti ve çıkıntıların birbirine mesafesini, kıvrımların açılarını ve belli noktaların birbirlerine uzaklığını algılayarak şifreleme algoritması oluşturur.

Cihaza parmak izi tekrar okutulduğunda cihaz içisinde algotirmaya alınmış kayıtlar arasında eşleştirme gerçekleştirilir ve parmak izi tanıma süreci tamamlanmış olur.


İris Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır ?

Tıpkı parmak izi gibi gözde bulunan iris tabakasıda tek bir insana özgüdür. İris tabakası üzerindeki bu yapı yüksek çözünürlüğe sahip sensörler barındırılan göz tanıma cihazları yardımı ile haritalandırılır. Normal insan gözü ile fark edilemeyecek bu yapının bir benzeri başka bir insanın gözünde yoktur. İris yapısı doğumu takip eden birkaç ay içerisinde gelişimini tamamlar ve ömür boyunca irisin bu yapısında bir değişme olmaz. Bu yüzden güvenirliliği üst seviyede olan biometrik tanıma sistemidir.

Cihaza bir kez tanımlanan personel bilgileri ve göz tarama sonrası oluşturulan biometrik harita cihaz içindeki algoritma ile saklanır. Daha sonra her okutulmada cihaz içerisindeki kayıtlarla karşılaştırılarak tanımlama süreci gerçeleşir. Cihaz tanıma başarısı %99'dur