Telefon Santralları günümüzde firmalar tarafından şirket içi haberleşmeyi gerçekleştirmek için tercih ediliyor.


 Bir telefon santrali başlıca beş parçadan meydana gelir:

1)Güç devresi

2)Ana kart

3)Abone kartı

4)Dış hat kartı

5)Besleme üniteleri

Şimdi santrali parçalarına ayırıp nasıl çalıştığına yakından bakalım.Telefon Santraline gelen elektrik akımı ilk olarak güç devresine ulaşır. Güç devresi üzerindeki mekanizma sayesinde elektrik sinyalini tüm sisteme yayar. Ana karta gelen bu sinyal işlemcide toplanır. İşlemci cihazın beynidir. İç hatların tüm şifreleri, dış hatlar ve tüm abonelik ayarları burada kayıt altındadır. Telefon kabloları abonelik kartları üzerindeki soket yerlerine takılır. Çok sayıda telefondan gelen bağlantılar tek bir soket üzerinde toplanabilir.


Peki, telefon santralinde arama işlemi nasıl olur?

 Abone kartının üzerinde çok sayıda işlemci bulunur. Bu işlemciler çok sayıdaki hat kullanıcısının aynı anda arama yapabilmesi içindir. Kullanıcı telefon araması yapacağı zaman, abone kartının üzerindeki işlemciye sinyal gider. Bu sinyal, işlemciden santralin beynine yani ana karttaki işlemciye gider.

Ana karttaki işlemci, beynindeki yazılım sayesinde hangi sayı numaralı abonenin arama yapmak için avizeyi kaldırdığını algılar ve çevir sesini vermek için abone kartına tekrar sinyal gönderir. Abone kartında o aboneden hangi işlemci sorumluysa sinyali alır. İşlemci dijital olan bu sinyali analoğa yani ses sinyaline çevirir ve avizeden çevir sesi duyulur. Kullanıcı numarayı tuşlamaya başlar. Telefon kabloları sayesinde abone kartına gelen sinyal işlemciden geçer ve buradan tekrar ana karttaki işlemciye iletilir.

İşlemci arayanın kaç haneli numara girdiğini algılar. Bunu hafızasında kayıtlı ve on haneye kadar olan sıra numaraları sayesinde yapar. Eğer gelen sinyal dahili bir aboneden gelmişse. İşlemci abone kartındaki sorumlu işlemciden sinyali alır ve aranan dahilinin bağlı olduğu işlemciye bu sinyali iletir. İşlemciden kablolar aracılığıyla telefona çaldırma sinyali gider.

Telefon açılırsa abone kartındaki işlemcilerden tekrar ana karttaki işlemciye sinyal ulaşır. Böylece ortak alanda görüşme sağlanır. Telefon santralleriyle çok sayıda kullanıcı aynı anda iletişim kurabilir.